محیط کاری (FreeStyle Sketch Tracer (FSK کتیا بخشی از مجموعه طراحی سطوح CATIA یعنی Shape Design می‌باشد. این محیط شما را قادر می‌سازد تا طرح‌ها، عکس‌ها و یا هر نوع ترسیمه دوبعدی را وارد کرده و موقیعت و مقیاس آنرا در فضای سه‌بعدی تعیین کنید. سپس می‌توانید از سایر محیط‌های طراحی سطوح یعنی Freestyle، Generative Shape Design و Imagine & Shape برای ترسیم المان‌های هندسی بر روی این طرح‌ها استفاده نمایید. با این کار در واقع می‌توانید از یک طرح دوبعدی (مثلاً یک تصویر سه نما) به یک مدل سه‌بعدی برسید. با ما باشید در "معرفی و آموزش محیط Sketch Tracer کتیا"...